Złomowanie pojazdów

CENA ZA KOMPLETNY POJAZD 0,90ZŁ/ KG

masy własnej pojazdu, którą znajdziesz w tabeli "G" w dowodzie rejestracyjnym

Złomowanie pojazdów – wystarczy jeden telefon 600 700 849

Złomowanie pojazdów z firmą PITERS MOTORS RECYKLING jest bardzo proste. Jesteśmy w stanie przyjąć każdy pojazd. Zarówno pojazdy w pełni sprawne, jak i takie, które nie są w stanie samodzielnie poruszać się po drodze. Obsługujemy miasta i gminy takie, jak: Tarnobrzeg Sandomierz, Łoniów, Osiek, Staszów, Baranów Sandomierski, Klimontów, Połaniec.

Przyjmujemy pojazdy do demontażu w każdym stanie technicznym:

  • osobowe,
  • ciężarowe,
  • autobusy,
  • motory,
  • i inne


Ponadto:

  • Wyceniamy każdy pojazd indywidualnie.
  • Płacimy gotówką za każdy kompletny pojazd w momencie jego odbioru.
  • Pojazdy odbieramy własnym transportem w dogodnym dla Klienta czasie.
  • Wystawiamy zaświadczenie o złomowaniu pojazdu.


Złomowanie pojazdów
możliwe jest zarówno w stosunku do samochodów kompletnych, niekompletnych oraz takich, które na przykład w wyniku zdarzenia drogowego zostały znacznie uszkodzone. Co do zasady, jako stacja demontażu pojazdów płacimy za każdy kompletny pojazd. Samochody niekompletne oraz znacznie uszkodzone podlegają indywidualnej wycenie. Wypłata gotówki następuje w momencie przekazania pojazdu do demontażu. Właściciel pojazdu otrzymuje od nas zaświadczenie o demontażu pojazdu, które stanowi podstawę prawną dla właściciela samochodu do rozwiązania polisy OC oraz odzyskania części zapłaconej składki, a także zaświadczenie o demontażu które należy przedłożyć w Wydziale Komunikacji celem wyrejestrowania pojazdu.

Wymagane dokumenty do złomowania pojazdu

Właściciel lub upoważniona przez niego osoba w celu załatwienia wszystkich formalności powinna okazać:
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, (jeżeli była wydana) lub inny potwierdzony urzędowo dokument zawierający dane pojazdu (zaświadczenie, wtórnik, kserokopia),
upoważnienie,
oświadczenie w przypadku braku tablic rejestracyjnych,
oświadczenie o przeniesieniu własności w przypadku zastawu bankowego,
postanowienie postępowania spadkowego w przypadku, gdy właściciel zmarł,
zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji, w przypadku zatrzymania dowodu przez Policję,
• jeśli pojazd nie został przerejestrowany – WSZYSTKIE UMOWY KUPNA: WAŻNE! Właściciel pojazdu MUSI posiadać „ciąg” umów kupna (od właściciela z dowodu rejestracyjnego – do siebie). Brak choćby jednej umowy z ciągu NIE POZWALA NAM ODEBRAĆ od Państwa pojazdu. Sprawdź czy posiadasz wszystkie umowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do złomowania pojazdu?

złomowanie pojazdów wymagane dokumentyKażdy, kto chce zezłomować pojazd powinien posiadać dokumenty pojazdu i dokumenty potwierdzające własność pojazdu (czyli dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu danego samochodu), dokumenty potwierdzające tożsamość. W niektórych przypadkach może być także niezbędne posiadanie upoważnienia do zezłomowania lub zgody na zezłomowanie:

Dokumenty potwierdzające tożsamość
Podstawowym dokumentem potwierdzającym tożsamość będzie dowód osobisty. Oczywiście można posłużyć się także prawem jazdy lub paszportem. Dokumenty te mają potwierdzić, czy dana osoba jest faktycznie tym, za kogo się podaje.

Dokumenty pojazdu
Dokumenty pojazdu są wymagane, ponieważ pozwalają potwierdzić pochodzenie danego auta. Pozwalają także na określenie, czy auto nie pochodzi z przestępstwa oraz czy osoba zlecająca zezłomowanie ma prawo do decydowania o danym pojeździe. Każde złomowanie pojazdu, bez względu na typ pojazdu, czy auto szrot będzie wiązało się z koniecznością posiadania takich dokumentów jak dowód rejestracyjny i karta pojazdu.

Upoważnienie do zezłomowania
Upoważnienie jest dokumentem niezbędnym tylko wtedy, kiedy samochód przekazuje do zezłomowania osoba niebędąca jego właścicielem. Bez takiego upoważnienia żadna stacja demontażu nie podejmie się zezłomowania.

Zgoda na zezłomowanie
Niektóre pojazdy mają dwóch właścicieli. W celu zezłomowania pojazdu obaj powinni stawić się w miejscu, gdzie będzie przeprowadzone złomowanie. Jednak jeżeli jest to niemożliwe w przypadku jednego z właścicieli, powinien on wystawić zgodę na zezłomowanie i przekazać ją drugiemu właścicielowi. Potwierdzi to fakt, że każda z osób mających prawo do decydowania o pojeździe, zgadza się na jego zezłomowanie.


Adres, dojazd i telefon

Piters Motors Recykling
Łążek 66
27-670 Łoniów

tel. 600 700 849